Anodonta cygnea
Description: TAVIKAGYLÓ

Teknője igen nagy, hosszúkás tojás alakú, 10-20 cm hosszú és 12 cm széles, búbja előtt szárnyszerűen megnyúlt. A két teknőt felül szaruszerű szalag, a zárópánt tartja össze. A két teknőt két záróizom húzza össze, ellazuláskor a teknők szétnyílnak. A teknő vékony falú, zöldesbarna-sötétbarna. Alakja és nagysága változó. A lágy testen fej nem található, a két teknő között azonban az állat egy erős, izmos lábat képes kinyújtani. Ezenkívül a test hátsó végén két hasíték alakú nyílás van: alul a hosszúkás, szélén papillákkal borított vízbevezető nyílás, közvetlenül fölötte a kerekded kivezető nyílás. Gyakori faj. Planktonszervezetek a tápláléka.

(Anodonta Cuv.), a folyami kagylók családjába tartozó nem; tojásforma héja vékony falu, törékeny, barna bőrrel borított. Különösen álló, iszapos fenekü vizekben él, de egyes fajai folyóvizekben is. A tartózkodás helye, a táplálék, az életkor és az ivarok szerint még ugyanannak a fajnak egyénei is nagyon különböznek egymástól. Manapság mintegy 100 faját ismerjük. Legközönségesebb az Anodonta cygnea L., széles tojásforma héjjas, melynek felső szegélye egyenes, vagy leggyakrabban fölfelé ívelt, alsó szegélye kerekített, 18 cm. hosszu. Másik közönséges faja az A. cellensis Schröt., hosszukás tojásforma héjjal, majdnem teljesen egyenes alsó és felső héjszegéllyel. A T.-k egész Európában közönségesek, nagyon szaporák, egyetlen egyén 40,000 fiatalnak adhat életet, amelyek fejlődésük első szakait az anya kopoltyúiban töltik el, majd a szabadba rajzanak és egy bisszuszfornál segélyével a halak úszóira kötik magukat. A halak bőre aztán pár nap alatt körülnövi a kis lárvát s e börtönben vesztegel mintegy 70 napig, amely idő alatt azonban lassankint teljesen kifejlődik és végre elhagyja börtönét. Hazánk álló vizeiben meglehetős gyakoriak. V. ö. Hazay Gy. dolgozatait, Budapest Mollusca-faunája és Az északi Kárpátok és vidékének Mollusca-faunája, továbbá Brancsik K. dolgozatait.

FORRÁS:
tavi kagyló
http://www.kislexikon.hu/tavi_kagylo.html